Seznam řemeslníků

Na našem webu je celkem 2970 poptávek,
jejichž finanční hodnota je 530 438 116

Najít kvalitního řemeslníka je k nezaplacení - u nás je to zdarma

Přihlášení firem
Registrovat se

Tip: napište pár písmen a vyberte si z nabídnutých kategorií.

 

Poptávám Rekonstrukce panelákového bytu 3+1_ČB

Text poptávky: Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o zaslání nabídky na provedení stavebních prací dle přiložených podkladů. Nabídky prosím zasílejte na email hyneku@centrum.cz do čtvrtka 8.8.2013.
Pokud mi zašlete Vaši nabídku, budu Vás kontaktovat obratem. Děkuji.

S pozdravem

Hynek Čížek


Dokumentace k zakázce

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Jedná se o kompletní rekonstrukci bytu, včetně změny celkové dispozice. Dojde k uvolnění celkové dispozice vybouráním dělících příček a otvoru (není součástí zakázky) a k novému uspořádání jednotlivých místností.
V rámci rekonstrukce bude nově postaveno bytové jádro, dále budou v bytě postaveny nové dělící příčky vymezující ložnici, šatnu a dětský pokoj.
Veškeré rozměry jsou zřejmé z projektové dokumentace.
Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohu této dokumentace.
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat platné technické normy, prováděcí a související předpisy. Stavební úpravy musí svou kvalitou a parametry odpovídat požadavkům platných norem.
Ke stavebním úpravám lze použít pouze hmoty a materiály, jejichž veškeré požadované vlastnosti jsou certifikovány a odpovídají požadavkům platných norem.PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Fakturace bude probíhat na základě soupisu skutečně provedených prací a po jejich ukončení. Jednotlivé etapy budou před podpisem smlouvy odsouhlaseny.
Další podmínky viz. návrh smlouvy.
Uchazeče zašle spolu s nabídkou (oceněné výkazy výměr - bourací práce a hlavní část) také předpokládaný časový a finanční harmonogram v týdenním členění.DODACÍ PODMÍNKY
Termín zahájení prací je nejpozději 1.9.2013. Předpokládaný termín dokončení prací je 50 dní od zahájení. Časové údaje budou upřesněny před podpisem smlouvy.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby na celý předmět plnění zakázky 3 roky.
Počátek běhu záruční doby je stanoven na den následující po dni protokolárního předání a řevzetí předmětu zakázky.OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena na oceněném položkovém rozpočtu v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu zakázky.
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkových rozpočtech. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkových rozpočtech.DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE - PŘÍLOHY

Položkový rozpočet
Půdorys - bourací práce
Půdorys - nový stav
Půdorys - elektrika
Půdorys - kanalizace
Půdorys - vodovod
Vizualizace koupelny
Návrh smlouvy o dílo:
Řemeslnický obor: Rekonstrukce domů, bytů, bytových jader
Další obory: Řemeslník na vše - hodinový manžel
Subdodavatelské práce
Kraj Jihočeský
Předpokládaná cena: 390 000 Kč
Datum vložení: 31.07.2013
Platnost do: 14.08.2013
Poloha:


Přiložené fotografie a soubory:

1375273051-1.pdf1375273051-2.pdf1375273051-3.xlsx

 
 

Kontaktní údaje

Pro zobrazení kontaktních údajů poptávajícího musíte být přihlášeni jako řemeslník či se zaregistrovat.

 © 2009 - 2021 SeznamRemeslniku.cz

Kontakt | Reklama | Propagace | Často kladené otázky | Mapa webu