JMT Online s.r.o.
Oblouková 2, 101 00 Praha 10
IČ: 28801091
číslo účtu: 259628892/0300

(dále jen jako „Poskytovatel“)

a

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý osoba (fyzická i právnická), která si zadá prostřednictvím webu www.SeznamRemeslniku.cz poptávku. (dále jen „Poptávající“)


Předmět služby

Služba www.SeznamRemeslniku.cz slouží k navázání kontaktu mezi registrovanými i neregistrovanými dodavatele a poptávajícími. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného řemeslníka - dodavatele zboží a služeb. Služba provádí rozesílání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání jejich spolupráce. Poskytovatel žádným způsobem nevstupuje do komunikace mezi poptávajícím a dodavatelem. Poskytovatel neručí za jakékoli vady díla ani za vady poskytnutých informací. Poptávající i dodavatel berou na vědomí, že veškeré informace jsou pouze informativní bez jakékoli garance. Poskytovateli nevznikají žádná práva a povinnosti ze vztahu či případného sporu mezi poptávajícím a dodavatelem. Za obsah vložené poptávky odpovídá poptávající. Za obsah každé registrace dodavatele odpovídá dodavatel.

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.SeznamRemeslniku.cz umožňuje poptávajícímu subjektu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Poskytovatel má právo kontaktovat poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

Poptávající souhlasí s tím, že u jeho poptávek zveřejněných na www.SeznamRemeslniku.cz budou viditelné jeho kontaktní údaje.

Zadání poptávky je zdarma, poptávající neplatí žádný poplatek poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

Podmínky pro zadání poptávky:

Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat poptávku či registraci dodavatele, která porušuje zákony či právní předpisy ČR a EU či je nepravdivá, klamavá, nebezpečná.


Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a právo na nerozeslání a výmaz poptávky.Poptávající

Poptávající může požádat emailem na adresu Inko@seznamremeslniku.cz Poskytovatele o výmaz poptávky z webových stránek www.SeznamRemeslniku.cz. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.Ochrana a zpracování osobních údajů

Poskytovatel služby je zaregistrován ve „Veřejném registru zpracování osobních údajů“ pod č. 00037698 jako správce osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje se souhlasem poptávajících i dodavatelů jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími. Poptávající i dodavatel dávají k tomuto výslovný souhlas.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu a dodavateli e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na emailu info@seznamremeslniku.cz nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek dodavatelům.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný a výslovný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy ČR a EU.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi poskytovatelem a poptávajícím při poskytování služby specifikované shora.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.SeznamRemeslniku.cz.


Poskytovatel